Pro Dive Chorvátsko 
 

Igor Baran

                                                                                                                         Pridané 13.5.2011

 

PaedDr. Igor Baran, PhD je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú so špecializáciou „plávanie“ ukončil v roku 1977. Neskôr získal titul doktora pedagogiky PaedDr a po ukončení ašpirantského štúdia v roku 1994 aj PhD.

Od roku 1972, kedy získal stupeň „Bronzový odznak“ je aktívnym potápačom. Potápanie na Slovensku rozvíjal najmä na akademickej úrovni, výchovou stoviek potápačov z radov študentov rozličných vysokých škôl. Organizoval súťaže v plutvovom plávaní, nádychovom potápaní aj rôzne akcie spadajúce do oblasti potápačskej recesie.
Stál za organizáciou viacerých vedeckých seminárov na pôde FTVŠ a publikoval v oblasti potápačstva. Okrem iného je spolu s PaedDr. Robertom Korimom autorom prvého potápačského manuálu písaného v slovenskom jazyku s názvom „Škola prístrojového potápania“.

Od počiatku svojej profesnej kariéry sa angažuje aj v oblasti Vodnej záchrannej služby. Už v roku 1978 sa stal Inštruktorom pre kvalifikáciu Plavec – záchranár. Je autorom viac ako 70 –tich vedeckých a odborných publikácií z oblasti potápania a záchrany topiaceho. Ako dlhoročný prezident Vodnej záchrannej služby SČK je členom Najvyššej rady Slovenského Červeného kríža a výboru Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport.

V súčasnosti pracuje na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent na Katedre športov v prírode a plávania a súčasne ako vedúci Školiaceho strediska Vodnej záchrannej služby SČK - Bratislava.

 

Nenašiel si v zozname nejakú osobnosť ?
Napíš
nám

Redakcia SCUBA.sk

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020
5