Pro Dive Chorvátsko 
 

Kto sa môže potápať

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Už dávno sú za nami časy, kedy bolo potápanie oprávnene spájané s predstavou vyšportovaných mládencov s imidžom dobre trénovaného „žabieho muža“ špeciálneho komanda vojenského námorníctva. Vývoj v konštrukcii dýchacích prístrojov, užitočné pomôcky, akými je kompenzátor vztlaku či potápačský počítač, sprístupnili rekreačné potápanie takmer všetkým vrstvám obyvateľstva bez rozdielu veku, pohlavia či úrovne telesnej kondície.


Potápajú sa všetci

Potápanie je v súčasnosti „IN“. Sme svedkami toho, ako sa potápajú mladí, starí, chudí aj „lepšie stavaní“, športovci aj odborníci na diaľkový ovládač televízora ba aj handikepovaní či slepí. Trendom je takzvaný „family diving“, v rámci ktorého sa potápa celá rodina od tínejdžrov až po starých rodičov.

Podmienky účasti pre vstup do kurzu potápania
Zaraďujeme sem najmä:
• vek
• zdravotný stav
• plaveckú schopnosť


Vek

Mladší potápači do 10 rokov sa môžu zúčastňovať len rôznych vstupných programov v kontrolovanom vodnom prostredí. (Bubblemakers, Future Buddies, Pool Diver...) Minimálnou vekovou hranicou pre vstup do kurzu JOWD – Junior Scuba Diver je 10 rokov. Takto certifikovaní potápači sa môžu ponárať v sprievode profesionálov (Inštruktori alebo Divemasteri) alebo zákonných zástupcov (rodičia alebo poručníci) v prípade, že sú súčasne aj certifikovanými potápačmi. Mládež od 15 rokov už vstupuje do riadneho kurzu potápania s prístrojom OWD – Open Water Diver. U neplnoletých do 18 rokov, je potrebný písomný súhlas rodičov.


Zdravotný stav

Pod primeraným zdravotným stavom sa v našom prípade chápe úroveň nepresahujúca bežný populačný priemer. Mal by to byť jedinec, ktorý netrpí chorobami srdca a pľúc. Určité obmedzenia sa vzťahujú na astmatikov, diabetikov aj nevidomých.

Jasnými kontraindikáciami sú oslabenia, ktoré môžu spôsobovať náhle bezvedomie či už sú nervového alebo iného pôvodu. Z účasti na kurze sú automaticky diskvalifikovaní jedinci s trvalým návykom na alkohol, drogy či ďalšie omamné látky. Vzhľadom na celkom pochopiteľný nedostatok štúdií o pôsobení tlaku na ľudský plod, sú z potápania dočasne vylúčené aj tehotné ženy. tehotné ženy.

V súčasnosti nie je na vstup do kurzu potrebná lekárska prehliadka. Účastníci výcvikových programov (alebo ich zákonný zástupcovia) len podpisujú „Vyhlásenie o zdravotnom stave“. Je veľmi zložité určiť konkrétnu úroveň telesnej kondície, potrebnej pre účasť v kurze potápania. V zásade ide o taký stav, ktorý nebráni v pestovaní ďalších vodných športov. Ide skôr o pocit bezpečia a komfortný pohyb vo vode.


Plavecká schopnosť

Adept potápačského kurzu by pochopiteľne mal vedieť plávať. Pod plaveckou zdatnosťou sa vo výcviku potápania rozumie:
- schopnosť preplávať 200 m
- udržať sa na hladine bez pomoci aspoň 10 min
- skočiť z výšky jedného metra do hlbokej vody
- ponoriť tvárovú časť hlavy do vody.
Na úvodnej praktickej lekcii kurzu sa uvedené zručnosti preskúšajú „Testom plaveckých schopností“.

 

Jozef Schmidt

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Je aktívnym inštruktorom
potápania a nadšeným propagátorom tohto športu. V zahraničí
pôsobil vo vedúcich funkciách Vodnej záchrannej služby.
V súčasnosti žije a pracuje vo Veľkej Británii.

Napíš autorovi


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020