Pro Dive Chorvátsko 
 

Ako si vybrať potápačskú školu

                                                                                                                         Pridané 27.10.2011

 

Aj keď potápanie už nezažíva na Slovensku boom spred 10-15 rokov, uchováva si vysoký a až prekvapujúco stabilný prírastok nových potápačov. Potápačské centrá, ktorých bolo pred pár rokmi len niekoľko sa dnes rátajú na desiatky a tak hrdých majiteľov áut s nálepkou potápača na zadnej kapote neustále pribúda. Takmer všetky ponúkajú ako konečný produkt medzinárodný potápačský preukaz v niektorej zo svetových agentúr akými sú SDI, PADI, NAUI či CMAS.

Pretože na internete je ponuka deklarovaná väčšinou veľmi sebavedomím spôsobom, otázkou naďalej zostáva, ako sa v tejto širokej ponuke zorientovať, na čo si dávať pozor a čo by vlastne malo rozhodovať pri výbere potápačskej školy.


Legitímnosť podnikania

Všetky športové aktivity, pri ktorých sú na Slovensku vydávané účastníkom preukazy s nadregionálnou pôsobnosťou, musia byť realizované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre potápačský výcvik platí adekvátny zápis v obchodnom registri, Živnostenský list a ďalšie dokumenty súvisiace s náplňou činnosti a zameraním spoločnosti. Školiace centrum, ktoré vydáva licencie inštruktorom potápania musí byť držiteľom platnej akreditácie, vydanej špeciálnou výberovou komisiou Ministerstvom školstva Slovenskej Republiky.

Za samozrejmé považujeme, že za výcvik a ďalšie služby spojené s výcvikom obdržíš riadne potvrdenie so všetkými daňovými náležitosťami.


Odbornosť potápačských profesionálov

Pochopiteľne, že je viac ako žiadúce aby boli Inštruktori, Divemasteri, servisní technici a ďalší pracovníci potápačskej školy riadne vyškolení. Mali by mať medzinárodnú licenciu s oprávnením viesť výcvik ako aj certifikovať nových potápačov. Ku týmto kvalifikáciám je treba pripočítať aj preukazy na obsluhu vysokotlakých kompresorov či vedenie motorových plavidiel.

Osobitnú kapitolu by v tejto súvislosti mali zaujímať certifikáty o absolvovaní školenia v prvej pomoci, resuscitácii a problematike špeciálnej vodnej záchrany. Štandardom v potápačskom priemysle je obnovovanie certifikátov preškolením v perióde minimálne raz za dva roky.

Rozhodne nie je podmienkou, aby bolo Inštruktori školy úplní profesionáli. V mnohých prípadoch sa stretávame so skvelými Inštruktormi, ktorí s potápačským srdcom a obrovským nasadením odovzdávajú svoje skúsenosti na báze dobrovoľnosti alebo len čiastočného pracovného úväzku. Všetci však musia mať takzvaný „aktívny štatút“ členstva v niektorej zo svetových certifikačných agentúr. Udržiavať si ho môžu (okrem zaplatenia každoročného členského poplatku) len za podmienok už uvedenej obnovy certifikátu CPR, uzatvorenia špeciálneho profesného poistenia ako aj neustále udržiavanej odbornej praxe.


Priestory a miesto výcviku

Pochopiteľne nielen obsah, ale aj forma výcviku ovplyvňuje jeho budúce výsledky. Čisté a kultúrne prostredie na akademické lekcie, podporené modernou audiovizuálnou technikou umocňuje výklad inštruktora. Praktická časť výcviku, by najskôr mala prebiehať v bazénových podmienkach alebo v inom vhodnom a najmä kontrolovanom vodnom prostredí. Bazén predstavuje ideál, v ktorom z frekventatov väčšinou opadá úvodné napätie a výcvik napreduje svižne. Až neskôr by sa mali študenti dostať do reálneho potápačského prostredia.


Individuálnosť a tvorba skupín

Potápačský výcvik je v podstate určitou formou pedagogického procesu a ako taký vyžaduje svojim spôsobom veľmi individuálny prístup. Nemáme tým na mysli akademickú časť výučby, ale najmä praktický výcvik na voľnej vode. Záujemcu o potápačský výcvik, by mal preto zaujímať celkový počet účastníkov kurzu a v našich podmienkach aj pomer študentov vo vode, ku počtu inštruktorov a ich asistentov.

Aj keď je najefektívnejším spôsobom pochopiteľne forma „olympijskej prípravy“ (t.j. jeden študent na jedného inštruktora), neznamená to že v skupine nemôže byť dosiahnutý želateľný progres v osvojovaní si zručnosti. Naopak, často sa od iných študentov naučíme v procese zvládnutia jednotlivých predpísaných cvikov viac ako od Inštruktora, ktorý v takom prípade len šikovne usmerňuje pedagogický proces. Pochopiteľne skupiny nesmú byť veľké. Normou býva 6-10 účastníkov na jeden základný kurz potápania.


Flexibilita výcvikového procesu

Potápanie je aktivita, ktorá je realizovaná v prírodnom prostredí a preto je závislá od počasia a iných vrtochov prírody. Často tak prichádza k rôznym posunom časového harmonogramu kurzu a ďalším zmenám. Vzhľadom k tomu, že ide o dobrovoľnú činnosť, môžu tu zohrať úlohu aj faktory akými sú momentálny zdravotný stav, profesné či iné povinnosti je veľmi vítané, ak dokáže potápačská škola vyjsť v ústrety v plnení individuálnych prianí svojich zákazníkov dostatočne flexibilne.

Do oblasti flexibility patrí aj možnosť rozkladu doby trvania kurzu, či jeho absolvovanie po víkendoch. Seriózne potápačské školy ho ponúkajú vo forme takzvaných „Refferal“ programov. Ide o spôsob, keď jeden inštruktor začne prvou časťou kurzu, a iný (povedzme na druhom konci sveta) ho dokončí. Mnohé väčšie slovenské potápačské školy majú svojich inštruktorov v tropických destináciách, alebo sami prevádzkujú potápačské centrá v zahraničí. Našinec si tak môže pohodlne ukončiť alebo aj kompletne absolvovať kurz pri mori.


Materiál a výstroj

Seriózna potápačská škola musí byť vybavená dostatočným množstvom značkového potápačského materiálu na zodpovedajúcej úrovni. Za samozrejmé sa na rozdiel od minulosti považujú vestový kompenzátor vztlaku, podvodný manometer, záložný zdroj dýchania a pod. Z modernejších doplnkov potom potápačský počítač a rôzne simulačné pomôcky. Asi netreba zdôrazňovať, že je nutná jeho úplnosť, bezchybná funkčnosť a morálna neopotrebovanosť.

Osobitné postavenie v materiálnom vybavení, súvisiacom s kvalitou výcviku má čistota ponúkaného vzduchu v potápačských fľašiach. Požadovanú a aj normovanú kvalitu vzduchu je možné dosiahnúť len prvotriednymi kompresormi a patričnou starostlivosťou o ne.


Výbava pre neočakávané situácie

Domnievame sa tiež, že do inventára modernej potápačskej školy patrí aj doplnkový výstroj a technika akými sú: resuscitačný prístroj, kvalitná lekárnička, dostatočná zásoba kyslíka, mobilné telefóny a ďalšia spojovacia technika. Do tejto kategórie patrí aj pripravenosť na stavy núdze v podobe tabuliek rýchlych informácií, kontaktných čísiel a návodov na obsluhu. Personál školy sa istotne neurazí, ak ho budúci frekventant kurzu vyzve na názornú ukážku funkčnej pripravenosti uvedeného materiálu a pomôcok.


Možnosť testovania výstroja

Jednou z výhod potápačského kurzu v renomovanej škole, je možnosť testovania rôznych druhov a typov výstroja. Budúci absolvent tak získa základný rozhľad v tejto problematike, čo v konečnom dôsledku znamená veľmi cielený ako aj ekonomický nákup vlastnej techniky. Okrem rekreačných setov, poskytujú dobré potápačské školy budúcim potápačom na požiadanie aj možnosť potápania v technickej konfigurácii výstroja. Za samozrejmé sa dnes považuje používanie potápačských počítačov.


Literatúra, CD a ďalšie učebné pomôcky

Obsah a forma každého výcvikového programu jednotlivých certifikačných agentúr (SDI, PADI, NAUI....) je rámcovo ohraničený a má svoj metodicky spracovaný manuál. Okrem neho aj učebnicu alebo príručku daného kurzu. Často krát je však k dispozícii len v niektorých svetových jazykoch. Preto kvalitnejšie potápačské školy nielen že poskytujú ich preklady do slovenčiny, ale ich aj autorsky rozvíjajú v podobe pracovných zošitov, denníkov, tabuliek, výučbových CD a pod.


História a prestíž školy

Povesť potápačskej školy je krehká hodnota, ktorá sa ťažšie získava ale pomerne ľahko a rýchlo stráca. V súvislosti s výberom školy je preto užitočné načúvať osobným skúsenostiam absolventov, ktoré môžu byť často oveľa objektívnejším ukazovateľom úrovne poskytovaných služieb ako bombastická reklamná kampaň. Aj tu, podobne ako v iných oblastiach ľudských činností ti najlepšiu referenčnú službu neposkytne skvele zaranžovaná webovská stránka, ale skôr výpovede a doporučenia priateľov alebo ich známych, ktorí výcvik s konkrétnou školou absolvovali.

O to viac platí uvedené, ak sa škola alebo jej predstavitelia môžu pochváliť aktívnou a najmä beznehodovou históriou výučby po dobu mnoho rokov. Tisícky účastníkov môžu umocniť účasť na výcviku a školeniach nielen rekreačných, ale aj technických a profesných potápačov. Špičkové školy materiálne i kádrovo zabezpečujú výcvik viacerých uniformovaných zložiek akými sú: Banská záchranná služba, Vodná záchranná služba, príslušníci poriadkovej polície MV SR aj špeciálne jednotky OS SR.

A na záver to najdôležitejšie:

Bezpečnosť všetkých účastníkov

Ústredným mottom a všade prítomným prvkom výcviku školy, ktorú by si mal návštevník tejto stránky vybrať pre svoje prvé ponory v potápačskej kariére by mala byť BEZPEČNOSŤ. Práve tá je dôvodom, prečo kurz potápania musí obsahovať všetky náležitosti, predpísaný počet tréningových jednotiek a výstroj na požadovanej úrovni. Preto nie je možné ho skracovať alebo ponúkať za „neuveriteľne“ zľavené ceny. Ale na druhej strane bezpečnosť nesúvisí so zariadením učebne, počtom inštruktorských hviezdičiek či s názvom certifikačnej agentúry na preukaze. Je skôr odrazom poctivej a dôslednej práce všetkých členov teamu potápačskej školy.

Prajeme Ti šťastný výber a spokojnosť s kurzom potápania !


 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020