Pro Dive Chorvátsko 
 

Potápačské kluby

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Jestvuje niekoľko spôsobov, ako sa môže našinec naučiť na Slovensku potápať. Ak pominieme vojenské a policajné jednotky a organizácie, ktoré sú súčasťou rôznych záchranných systémov otvárajú sa mu viaceré možnosti v potápačských kluboch, s pomocou nezávislých inštruktorov potápania alebo v komerčných potápačských školách. Venujme sa v nasledovných riadkoch prvej možnosti, výučby v potápačských kluboch.


Potápačské kluby v minulosti

Aj u nás na Slovensku, tak ako v zahraničí jestvujú rôzne kluby venujúce sa potápaniu. Táto kedysi jediná možnosť, akou sa dalo naučiť v našich krajinách potápať, už nepatrí medzi dominantné. Viac Slovákov získava prvé skúsenosti pod dohľadom inštruktorov súkromných komerčných potápačských škôl.

Mnohé z klubov sú pozostatkom klubov bývalého ZVäZARMU – Zväzu pre spoluprácu s armádou. Táto branná organizácia, typický produkt systému socialistickej výchovy z čias pred rokom 1989, združovala rôzne technické športové činnosti, ktoré sa nezmestili do ZČSTV – Zväzu československej telesnej výchovy. Boli to parašutizmus, kynológia, modelárstvo, športová streľba, biatlon a ďalšie.

Aj keď sa tieto bývalé zväzarmovské kluby niekedy pýšia dlhou, aj viac než 45-ročnou minulosťou (často si ponechali originálne názvy) s pôvodnými klubmi toho veľa spoločného nemajú. Ich zakladajúci členovia sú už poväčšine v potápačskom nebi a len máloktorí našli rovnako obetavých nasledovníkov.

Naopak generačná výmena, kombinovaná s obrovskou dynamikou zmien po roku 1989 rozvrátila (česť výnimkám) väčšinu vzťahov v týchto kluboch. Katalyzátorom týchto nesvárov bol v mnohých prípadoch aj spoločný majetok v podobe kompresorov, potápačského výstroja a v tých najmenej pekne sa končiacich prípadoch aj nehnuteľností.

Svoju tvár a pozitívnu náplň činnosti si uchovali tie, ktoré sa v minulosti a aj v súčasnosti venovali súťažným formám potápania. Populárne boli najmä plutvové plávanie, rýchlostné a orientačné potápanie. Finančné prostriedky získavali pridruženou výrobou, brigádnickou činnosťou a niektoré aj vykonávaním potápačských prác v rámci pomoci národnému hospodárstvu.

Každý z týchto zväzarmovských klubov mal vo svojich radoch jedného aj viacerých, takzvaných „klubových“ inštruktorov, ktorí dobrovoľne a väčšinou bez akéhokoľvek profitu učili potápať najmladších členov klubu. Postupne dorastali a výchovný cyklus sa opakoval.


Záujmové združenia

Nie je ich toľko ako v susedných Čechách, ani nevznikajú na tých istých princípoch. U nás ide skôr o účelovo zriadené záujmové združenia. Mnohé z nich, sú uzavretými skupinami jedincov, ktorí si formou zbierania finančných prostriedkov s možnosťou 2%tného znižovania daňového základu, organizujú vlastné potápačské aktivity.

Ďalších členov neprijímajú a preto sa ani výchove a výcviku budúcich potápačov vôbec nevenujú. Mnohé z týchto združení nájdeš na inom mieste nášho portálu.


Potápačské kluby na školách

Niektoré zo súčasných potápačských klubov vzniklo na akademických pôdach našich vysokých škôl a ďalších vzdelávacích ustanovizní. Členstvo v nich, je akoby „dočasné“ - časovo limitované na obdobie, pokiaľ študent navštevuje konkrétnu univerzitu, či inú vysokú školu.

Najviac klubov takto funguje pri vysokých školách telovýchovného, či iného pedagogického zamerania. Grupujú sa v nich najmä mladí ľudia. Viaceré z týchto klubov, spolupracujú s niektorými nezávislými inštruktormi a tak je možné po získaní členstva absolvovať výcvik za výhodnejších cenových podmienok.


„Špeciálne“ spolky

Okrem menovaných, jestvujú v potápačskej komunite aj ďalšie kluby s osobitným záujmom. Do tejto kategórie patria skupiny potápačov so zameraním na nádychové potápanie, podvodnú fotografiu či technické potápanie. Najmä v radoch posledne menovaných potápačov sa zvyčajne nájde dosť nadšencov a dobrovoľníkov ochotných venovať svoju energiu a voľný čas výcviku.


Kluby pri potápačských školách

Takmer všetky komerčné potápačské školy majú v rámci komplexnej ponuky svojich tovarov a služieb (či už v skutočnosti alebo len virtuálne) zriadený klub potápania. Nejde však o platformu, v rámci ktorej by sa dal absolvovať výcvik. Skôr ide o voľné združenie priaznivcov a podporovateľov konkrétneho centra, ktorí chcú spoločne tráviť čas a cestovať do sveta v rámci svojej, už zohratej skupiny za novými potápačskými dobrodružstvami.

Z uvedeného vyplýva, že pravdepodobne najlepším spôsobom ako sa na Slovensku naučiť potápať je prostredníctvom niektorej zo súkromných komerčných potápačských škôl. Okrem celkom samozrejmej legálnosti ich činnosti, mávajú kvalitnejší inštruktorský káder, viac hodín bazénu aj bohatšie zásobenú požičovňu výstroja.

Zoznam slovenských potápačských škôl nájdeš na inom mieste nášho portálu.


 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020