Pro Dive Chorvátsko 
 

Orientačné potápanie

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Orientačné potápanie (OP) patrí medzi ďalšie súťažné formy potápačského športu. Realizuje sa vo vnútrozemských, sladkovodných štrkoviskách, jazerách a výnimočne aj v priehradách s „relatívne“ stojatou vodou. Súťaží v orientačnom potápaní sa zúčastňujú muži, ženy, juniori ale najnovšie aj veteráni v kategórii nad 35 rokov. Okrem lokálnych preborov, rôznych putovných pohárov a príležitostných pretekov, sa pod záštitou CMAS – Medzinárodnej potápačskej federácie národných zväzov, každé 2 roky organizujú aj Majstrovstvá sveta v tejto podobe potápačstva.

 

 


Disciplíny orientačného potápania

S výnimkou disciplíny MONK, predchádza vlastnému súťaženiu v prípade OP najskôr technická príprava. Metódami príbuznými zememeračským, sa najskôr vymeria trať budúceho závodu. Na prípravnom stole sa vo zmenšenom pomere narysuje presná kópia trate preteku. Z nej sa abstrahujú údaje o smeroch (azimuty) a vzdialenostiach (v metroch), ktoré si pretekár berie so sebou do vody napísané na špeciálnej tabličke.
Takto načrtnutú „ideálnu“ trať sa snaží pretekár s čo najmenšími odchýlkami aj skutočne preplávať pod vodou. Len málokedy sa však podarí túto úlohu bezo zbytku splniť. Zo želanej trasy pretekára odchyľujú najmä prúdy, chyby v dodržiavaní správneho smeru či hĺbky, vietor ale aj teplota vody a ďalšie nežiadúce vplyvy. Často dochádza aj ku kolíziám s inými pretekármi a vylúčiť nemožno ani technické závady na výstroji, či nepresné zameranie trate v 1. fáze prípravy na závod.

M-KURZ
Je najmä previerkou rýchlostných schopností pretekára. Vlastný závod pozostáva z približne 700 m dlhej trate, v tvare písmena „M“, počas ktorého je potápač povinný oboplávať 3 otočné bóje prostredníctvom niekoľkých zmien smeru. O výsledku rozhoduje nielen dosiahnutý čas, ale aj presnosť, s akou pretekár dopláva do cieľa. Tzv. „nulovú“ zónu tvorí rozteč so šírkou len 3 metre. Za každú odchýlku od tohto priestoru je potápač penalizovaný trestným časom a jeho vyhliadky na úspech aj v prípade veľmi rýchleho času sa tým výrazne zmenšujú.

5P alebo TYČE
Na rozdiel od disciplíny M-kurz, v ktorej pretekár obchádzal ukotvené bóje, musí v disciplíne 5 Points (tyče) postupne nachádzať špeciálne vyrobené tyče ponorené do 3 dĺžky pod hladinou. O čosi dlhšiu trať tak tvorí 5 úsekov medzi jednotlivými tyčami, s cieľom na poslednej - piatej tyči. V ideálnom prípade po doplávaní do predpokladaného priestoru tyče pretekár spomalí, spozoruje tyč a razantným „zakrútením“ okolo jej osi oznámi rozhodcom jej lokalizáciu. Časomerači tiež zaznamenajú medzičas na jednotlivých bodoch, ktoré rozhodujú o poradí pretekárov. Prvým kritériom je počet vyhľadaných bodov, druhým dosiahnutý čas. Na medzinárodnej úrovni sa však len málokedy stáva, že na stupňoch víťazov sa ocitnú pretekári, ktorí nenašli všetkých 5 Tyčí.

HVIEZDA
Je tiež pretekom jednotlivcov, ktorý je kombináciou oboch predchádzajúcich disciplín. Zo štartovej pozície pretekár najskôr obopláva otočnú bóju a neskôr dohľadá tyč. Pokračuje opäť otočnou bójou a nachádza druhú tyč. Celá trať má z vtáčej perspektívy tvar veľkej hviezdy, ktorej vrcholy tvoria už spomínané tyče.

MONK
Zo všetkých disciplín, práve MONK najviac pripomína orientačné preteky ako ich poznáme zo súše (orientačný beh) či na snehu (orientačné preteky na lyžiach). Súťažia jednotlivci aj dvojice. Ihneď po zaznení štartovného klaksónu dostanú pretekári do vody mapu, s náčrtom trasy, v ktorej sú vyznačené polohy pod vodu ukrytých „Monkov“, ktorými sú už spomínané, ale tento krát celkom ponorené tyče. Do presne stanoveného časového limitu musia pretekári pomocou špeciálneho uhlomeru a pravítka zamerať prvý azimut a predpokladanú vzdialenosť ku prvej tyči a následne opustiť priestor štartu. Dohladávanie tyčí je v tejto disciplíne bežnou realitou a priestorom pre vyniknutie a preukázanie individuálnych schopností súťažiacich. Práve v tejto disciplíne sa často rodia prekvapenia, kedy sa víťazmi nezriedka stávajú pretekári 2. garnitúry, alebo starší a často preto pomalší potápači s bohatými pretekárskymi skúsenosťami. No a pochopiteľne „domáce“ prostredie tiež zohráva svoju úlohu...... Posledná 5. tyč prečnieva až na hladinu – čo umožňuje rozhodcom odmerať čas v cieli.

SCHÁDZANIE - DRUŽSTVÁ
Podobne ako štafety v iných individuálnych športoch, aj Schádzanie – preteky družstiev sú v OP medzi pretekármi pre svoj kolektívny náboj veľmi obľúbené. Trasu závodu tvoria 4 štartové body pre štyroch členov družstva. Po štartovom povele sa „ľavá“ dvojica (štartujúca z postov I. a II.) snaží dosiahnúť tyč „A1“. Podobne na „pravom“ krídle dvojica (štartujúcich z postov III. a IV.) pláva ku tyči „A2“. Po jej dosiahnutí, pláva každá dvojica už spoločne na vrcholovú tyč „B“. V ideálnom prípade sa tu stretnú všetci štyria pretekári, ktorí potom pokračujú prekonaním záverečného až 250 metrového úseku do cieľa tvoreného už skôr spomínaným pásmom používanom v disciplíne M-kurz. O poradí tu rozhodujú: počet pretekárov v cieli, dosiahnutý čas a presnosť najhoršieho z nich.


Výstroj orientačného potápača

S výnimkou hádam dýchacieho regulátora, sa výstroj orientačného potápača takmer ničím neponáša na to, čo si so sebou na poznávanie podvodného sveta nosí väčšina rekreačných potápačov. Proti chladu sa chránia títo športovci tenulinkým neoprénom s hrúbkou od 2-3 mm. Špičkoví pretekári dokonca používajú len jednu nohavicu, do ktorej sa nasúvajú obe nohy. Okrem toho, že takto vystrojený potápač vyzerá ako morská panna, limituje sa tým výrazne jeho pohyblivosť na suchu. O to vyššia je však dosiahnuteľná rýchlosť pod vodou. Namiesto klasických plutiev používajú títo športovci podobne ako je tomu v bazénových disciplínach tzv. „monoplutvu“, s ktorou sa pláva súnož, plaveckým delfínovým spôsobom. Prístroj, z ktorého potápač dýcha pod vodou tvorí zvyčajne 7-8 litrová duralová fľaša (tento materiál neovplyvňuje činnosť kompasu) zasadená do rôznych typov kapotáží, ktorých účelom je čo najviac znížiť hydrodynamický odpor vody.
Celú zostavu dopĺňa kýl s prístrojmi. Sú nimi mechanický alebo elektronický plavbomer, ktorý zobrazuje dĺžku odplávaného úseku. Tieto údaje získavame s počtu otáčok vrtuľky rotujúcej proti odporu vody. Prevod na počítadlo sprostredkuje túto informáciu do použiteľnej podoby. Hĺbkový údaj pretekár odčítava na klasickom kapilárnom hĺbkomery. Najdôležitejším prístrojom na paneli je upravený kompas. Pre pretekárske účely sa používa upravený kompas, pohyb strelky ktorého je spomalený na prijateľnú mieru. Na kompas sa zvyčajne hľadí z vrchu, preto má plochý tvar vytvárajúci minimálny odpor. Sledovanie pretekárov počas súťaže uľahčuje bójka v tvare surfového plaváku s dĺžkou okolo 80 cm, ktorú má potápač lankom pripevnenú na tele a ktorú si po celý čas ťahá za sebou po hladine. Na obličaji majú súťažiaci masky vyznačujúce sa minimálnym vnútorným objemom. Výstroj dopĺňa aj potápačský nôž, slúžiaci na prípadné riešenie neočakávaných udalostí.


Slovenské orientačné potápanie

Slovenský reprezentačný výber sa pravidelne zúčastňuje vrcholných svetových súťaží od roku 1993. Medzi naše najväčšie úspechy patria 4 miesto mužskej dvojice Sečkár-Rusnák zo svetového šampionátu v roku 1995 v disciplíne MONK a strieborná medaila veterána Kovačovského z roku 1997 v M-kurze.
Oveľa viac sa najmä vďaka potápačskému klubu Nautilus v Bratislave zviditeľnil slovenský orient vo svete prostredníctvom organizovania vrcholných podujatí na Seneckých jazerách vrátane Svetových pohárov aj MS.

Orientačné potápanie by sme ani s veľkou dávkou nadsázky nemohli označiť za divácky atraktívny šport. Rovnako sa pravdepodobne vzhľadom na „technické“ ťažkosti prípadnej snahy o televízny prenos nestane športom, ktorý by sa pretlačil do popredia záujmu sponzorov. Napriek tomu má svoj stály okruh priaznivcov, ktorí ho považujú za zaujímavú a vzrušujúcu aktivitu.

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK.
Bývalý člen reprezentačného výberu ČSSR
a účastník viacerých Majstrovstiev sveta.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi


 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020