Pro Dive Chorvátsko 
 

Základné kvalifikačné stupne služobného potápania

                                                                                                                         Pridané 1.12.2018

 

Ako príklad kvalifikačných stupňov služobného potápania, uvádzame základné vertikálne členenie výcvikovej agentúry ERDI - Emergency Response Diving International www.tdisdi.com

 

  • ERD A (základný výcvik)

Účasť v prvostupňovom výcviku potápača - ERDI I, podmieňuje najskôr získanie vstupnej kvalifikácie. Môže ňou byť ERD A - Emergency Response Diver Apprentice (zásahový potápač začiatočník), ale aj akýkoľvek certifikát úvodného potápačského výcviku zo sféry rekreačného potápania (OWD, P*, atď.)

  • CPR &  FIRST AID &  AED (prvá pomoc)

Ďalšou podmienkou vstupu do vyšších ERD kurzov, je získanie certifikátu v predlekárskej prvej pomoci, kardiopulmonálnej resuscitácie a použití defibrilátora.

  • ERD I – Emergency Diver I (zásahový potápač 1)

Je prvým stupňom výcviku zásahového potápača (ERD I). Výcvik tvoria pokročilé potápačské schopnosti. Ide predovšetkým o prieskum, dokumentáciu, vyhľadávanie aj vyzdvihovanie. Integrovanou súčasťou výcviku sú aj záchranárske zručnosti. Ostré nasadenie potápačov s týmto výcvikovým stupňom predpokladá určitý charakter vodného prostredia vzhľadom na hĺbku, viditeľnosť či viditeľnosť.

  • ERD II – Emergency Diver II (zásahový potápač 2)

Je druhým stupňom výcviku zásahového potápača (ERD II). Všetky zručnosti sa v rámci tréningu realizujú v kompletne utesnenom výstroji. V rámci ochrany pred biologickým či chemickým znečistením, je ERDI II potápač chránený špeciálnym suchým oblekom a pretlakovou celotvárovou maskou. Súčasťou výcviku sú aj postupy kompletnej dekontaminácie jedinca či rádiová komunikácia. Druhostupňový potápač je pripravovaný na zásahy bez ohľadu na ročnú či dennú dobu, teplotu vody a to aj v podmienkach nulovej viditeľnosti.

  • ERD SUPERVISOR (vedúci zásahový potápač)

Ďalší kvalifikačný stupeň, je určený tým členom potápačských skupín, ktorí budú v budúcnosti riadiť zásahy vo vodnom prostredí. Výcvik na tejto úrovni smeruje k zvládnutiu velenia takejto akcie, k schopnosti zostaviť funkčný plán, kontrolovať jej priebeh ale aj prípadnú súčinnosť s inými jednotkami záchranárskych či silových zložiek. Súčasne ho pripravuje pre styk s médiami, či prípadnými pozostalými.

  • ERD INSTRUCTOR (inštruktor zásahového potápania)

Inštruktorská kvalifikácia služobného potápania. Okrem odborných lekcií z metodiky a didaktiky výcviku zásahových potápačov, sa inštruktori v rámci tohto kurzu oboznamujú aj so znalosťami z niektorých odborov špeciálnej pedagogiky a psychológie.

  • ERD INSTRUCTOR TRAINER (inštruktor-tréner zásahového potápania)

Vysoko odborná inštruktorská kvalifikácia služobného potápania. Úspešní absolventi tohto kurzu, ktorý je možné realizovať len v súčinnosti s centrálou v USA, môžu trénovať a certifikovať budúcich inštruktorov zásahového potápania.

Ďalšie informácie hľadaj na: www.tdisdi.com alebo www.tdisdi.sk

 

 


Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

 

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 31. januára 2017