Pro Dive Chorvátsko 
 

Čo je služobné potápanie

                                                                                                                         Pridané 12.4.2018

 

Profesionálne tímy služobného potápania

Väčšina záchranných a ďalších profesionálnych potápačských tímov, je aktívna aj v oblasti takzvaného „PUBLIC SAFETY DIVING“. Ide o služby verejnosti, súvisiacich s aktivitami pri vode aj pod jej hladinou. Subjekty, vyškolené v špecializovaných činnostiach tak slúžia celej našej komunite v širšom spektre aktivít od športu pre všetkých, cez bezpečnosť obyvateľstva až po vodné hospodárstvo.

 

 

Uniformované potápanie

Osobitné postavenie v systéme potápania, majú jednotky organizované v  našich silových zložkách akými sú Ozbrojené sily Slovenskej Republiky či Policajný zbor SR.
V armáde nachádzame potápačov najmä v ženijnom vojsku, či v útvaroch špeciálneho určenia.
V prípade polície zasa u poriadkových jednotiek či v poriečnom oddiely.
Ich hlavnými úlohami sú najmä obrana obyvateľstva či zaisťovanie predmetov podozrivých z trestnej činnosti. Bohužiaľ do tejto kategórie spadá aj vyzdvihovanie ľudských a zvieracích pozostatkov, či častí ich tiel.

 

Hasičský a záchranný zbor

Vzhľadom na stálu pohotovosť, úroveň výcviku, výstroj a ostatnú výbavu plnia mnohé z úloh služobného potápania aj viaceré naše útvary Hasičského záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky. Často sú tiež volaní na vyťahovanie predmetov či transportných prostriedkov všetkého druhu, akými sú motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá ale aj drony z dna našich riek a jazier.

 

Hospodárska činnosť

K služobnému potápaniu môžeme zaradiť aj našich pracovných (často nazývaných aj komerčných) potápačov, ktorí v rámci výkonu svojho povolania plnia rôzne úlohy spojené s činnosťou vo vodnom hospodárstve či v banskom priemysle. Väčšina našich priehrad a iných vodných diel má svojich, či externých potápačov, ktorí zabezpečujú hladký chod ich zariadení, či odstraňujú poruchy vzniknuté pod vodnou hladinou.

 

Výcvik služobných potápačov

Podobne ako v prípade záchranárstva sú služobní potápači školení podľa štandardov výcviku certifikačných agentúr (či ich osobitných divízií) odlišných od rekreačných foriem potápania. Uveďme niekoľko príkladov:

  • ERDI – Emergency Response Diving International
  • ILS – International Life Saving
  • Dive Rescue International
  • IADRS  – International Association of Dive Rescue Specialists
  • SRDI – Special Response Diver International

.... a ďalšie

 
Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

 

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020