Pro Dive Chorvátsko 
 

Čo je rekreačné potápanie

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Aj keď nejestvuje celkom presná definícia pojmu „rekreačné potápanie“, pravdepodobne si väčšina z nás, pod ním na rozdiel od profesného potápania predstaví napĺňanie voľného času. Je užitočnou dušu povznášajúcou aktivitou, ktorá mnohým prináša radosť a zábavu. V rámci napĺňania týchto cieľov, je preto v iných jazykoch nazývané aj „športové potápanie“ či „fundiving“.

 

 

Chápanie rekreačného potápania súčasnosti, je zvyčajne definované v rámci dodržiavania určitých limitujúcich parametrov ponoru. Týmito vymedzujúcimi mantinelmi sú tradične:
• hĺbka do 39 metrov
• partnerský spôsob potápania
• časovo limitované zostupy
• potápanie na otvorenej vode


Dýchané plyny

V minulosti toto klasické delenie dopĺňalo aj dýchanie najbežnejšieho média – stlačeného vzduchu. Dnes, keď sa okrem vzduchu v rekreačnom potápaní často dýchajú aj kyslíkom obohatené zmesi (nitrox), stráca tento kedysi učebnicový parameter na opodstatnení.


Hĺbka

Hĺbkové obmedzenie do 39 metrov (namiesto logickejších 40 metrov), je odvodené z imperiálnej sústavy jednotiek kde 130 ft (stôp) zodpovedá približne 39-tim metrom. Prekračovanie tejto hĺbky znamená vystavovať sa zvýšenému riziku „dusíkovej narkózy“ - opojenia z hĺbky, ako sa nazýva znížený stav vnímania spôsobený dýchaním stlačeného vzduchu. V hĺbkach pod 30 metrov tiež enormne stúpa spotreba dýchaného plynu a vplyvom jeho zvýšenej hustoty, sa v porovnaní s menšími hĺbkami ťažšie dýcha. Aj preto sa v poslednom desaťročí preferuje skôr hĺbkový limit na úrovni maximálnych 30 metrov.


Partnerstvo

Rekreačné potápanie vylučuje sólové ponory. Partneri si spolu ponor naplánujú, partnersky realizujú a aj vyhodnotia. Aj keď miera závislosti od svojho druha, nie je pri tomto spôsobe potápania neprimerane vysoká, jestvujú v športovom potápaní aj situácie kedy je žiadaná. Na druhej strane, je spoločné objavovanie krás podvodného sveta oveľa intenzívnejšie. A určite aj príjemnejšie, ako by tomu v prípade samostatných zostupov.


Čas

Časové limity, je treba v rekreačnom potápaní chápať ako opatrenie, ktoré má zamedziť potrebe nejakých špeciálnych procedúr a postupov počas výstupu. V prípade dodržania týchto časov, môže potápač v ktoromkoľvek okamihu ponoru začať vystupovať a vynoriť sa priamo na hladinu. Ak by ich prekročil, bol by nútený vykonať pri výstupe na hladinu viacero takzvaných „dekompresných zastávok“ v určitých hĺbkach, na určitý čas. Takýto stupňovitý výstup sa využíva v technickom potápaní, ktoré charakterizujú väčšie hĺbky a dlhšie časy.


Otvorená voda

V protiklade s potápaním do jaskýň, zatopených banských priestorov, vnútra vrakov alebo iných objektov, znamená otvorená voda nad hlavou pre potápača voľný prístup ku hladine. Prerušenie ponoru, s následným výstupom na povrch preto patrí k bežným algoritmom riešenia neštandardných situácií v rekreačnom potápaní.

Zostupy, ktoré prekračujú rámec uvedených obmedzení, zaraďujeme väčšinou do oblasti technického alebo komerčného potápania. Vyžadujú oveľa vyššiu úroveň tréningu, výstroja, plánovania aj zabezpečenia zostupov.Beata Porzerová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápaniu sa venuje viac
ako 14 rokov. Inštruktorkou SDI sa stala v roku 2003, odkedy
sa venuje najmä vstupným programom a základným kurzom
potápania s prístrojom. V súčasnosti koordinuje výcvikovú
činnosť potápačskej školy Aronnax v Bratislave.

Napíš autorke

 

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020