Pro Dive Chorvátsko 
 

Prečo pokročilý kurz?

                                                                                                                         Pridané 27.10.2011

 

Prirodzeným pokračovaním potápačskej kariéry jedinca je absolvovanie pokročilého kurzu. Aj keď ho rôzne certifikačné agentúry nazývajú rozdielnym menom, nechýba v ňom anglické slovíčko Advanced, znamenajúce pokročilý. Tak máme dnes na trhu kurzy ako: Advanced Adventure Diver, Advanced Diver, Advanced Plus, Advanced Open Water Diver a ďalšie.
Dôvody na absolvovanie pokročilého potápačského kurzu môžu byť rôzne. Väčšinu potápačov motivuje prirodzené obohatenie a ďalšie vedomosti a získanie nových zručností z oblasti potápania. Ak je otázka postavená spôsobom: „Prečo sa oplatí......“ máme pocit, že odpovede je treba hľadať v nasledovnom.


Novinky a zmeny

Pod vedením kvalifikovaného inštruktora sa potápač zoznámi s novinkami v oblasti potápačského športu, techniky a výstroja. Od doby kedy získal svoj prvý, základný certifikát po moment keď sa rozhodne pokračovať vo výcviku môžu často uplynúť aj roky. Za ten čas sa môžu zmeniť niektoré pravidlá, doplniť či tabuizovať predtým všeobecne rozšírené potápačské postupy. Vývoj, najmä v oblasti potápačských počítačov, komunikácie a navigácie pod vodou ide neuveriteľne rýchlo. Aj tu preto skrátka platí, že kto chce kráčať s dobou, musí sledovať časopisy internet – alebo sa prihlásiť do pokročilého kurzu potápania.


Nové kontakty

Kurz je vítanou príležitosťou na oprášenie, či opätovné nadviazanie vzťahu k svojmu inštruktorovi, klubu či potápačskému centru. Rovnako umožní (a nielen slobodným singlistom) nadviazať nové, často celoživotné potápačské priateľstvá. Potápačskú komunitu tvoria často veľmi otvorení, prírodu a ľudí milujúci ľudia, ktorí sa radi podelia o zážitky s inými.


Rozšírené možnosti

Prakticky na každej základni na svete, majú miestny prevádzkovatelia ponory v okolí alebo v dosahu svojich plavidiel rozdelené do niekoľkých kategórií. Najskôr sú tu ľahké, využívané pre ponory na skúšku, výučbu či takzvaný „check dive“. Potom sú tu bežné ponory pre „obyčajných“ (cháp OWD) potápačov. A nakoniec ich bude niekoľko takých, o ktorých budú miestny rozprávať s určitým rešpektom. Na tieto ponory budú ochotní brať len potápačov s pokročilým certifikátom. Advanced Open Water potápačom sa tak otvoria nové možnosti potápania na hlbších stenách, na vzdialených útesoch či lokalitách s častým prúdením.


Vstupenka k ďalším aktivitám

Aj keď základný certifikát OWD výslovne nezakazuje nočné potápanie, ani sa neopiera o zákonom stanovený hĺbkový limit, platia v potápačskom priemysle určité „doporučenia“. Ak sa chce preto bežný potápač venovať svojmu hobby na pravidelnej báze, je prakticky nevyhnutné aby absolvoval Pokročilý kurz potápania. Ten je vstupenkou k ďalším k neskoršiemu výcviku ďalších náročnejších foriem potápania akými je objavovanie vrakov, jaskynné potápanie, ponory pod ľad či vo vysokohorskom prostredí.


 

Beata Porzerová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápaniu sa venuje viac
ako 14 rokov. Inštruktorkou SDI sa stala v roku 2003, odkedy
sa venuje najmä vstupným programom a základným kurzom
potápania s prístrojom. V súčasnosti koordinuje výcvikovú
činnosť potápačskej školy Aronnax v Bratislave.

Napíš autorke© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020