Pro Dive Chorvátsko 
 

Po kurze OWD

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Ak patríš k čerstvým absolventom základného kurzu potápania, pravdepodobne si si už položil otázky typu: „Čo ďalej ?“, „Ako pokračovať ?“ Možno je tvojim dominantným spôsobom získavania nových zručností v živote empíria. Dovoľ nám však poznámku, že práve v potápaní nepovažujeme tento zdroj za správny, ani bezpečný. Skúsme sa preto spolu aspoň zamyslieť nad ďalšími možnosťami, v rámci reality slovenského potápania.


Ďalšie potápačské kurzy

V prvom rade je to možnosť plynulo pokračovať vo výučbe kurzom potápania pre pokročilých - ADVANCED OWD. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o nové poznatky nadobudnúť ďalšie potápačské zručnosti. Certifikát im umožní účasť na ponoroch v lokalitách, v ktorých je požadovaná vyššia potápačská kvalifikácia, participovať na vybraných špeciálnych kurzoch a ďalších náročnejších formách potápania.

V individuálnom potápačskom vývoji sa dá pokračovať aj účasťou v kurzoch potápačských špecializácií. V našich podmienkach, kedy vzhľadom na viditeľnosť za vrcholy potápačskej sezóny považujeme jarné a jesenné mesiace, sa stretávame výlučne s chladnou vodou. Význam aj obľúbenosť preto celkom pochopiteľne majú najmä tzv. "studené kombinácie": kurz potápania v chladnej vode - COLD WATER DIVING, kurz potápania v suchom obleku - DRY SUIT DIVER či kurz potápania pod ľadom.

Ďalšiu skupinu kurzov zaraďujeme do kategórie záchranárskych výcvikových programov. Kurz "RESCUE DIVER" je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú nielen zvýšiť svoju kvalifikáciu, ale najmä chcú potápať bezpečne a s minimalizovaním rizík, ktoré tento krásny šport prináša. Súčasťou výcviku sú kvalitné poznatky zo zdravovedy, prvej pomoci a techniky potápačskej záchrany a resuscitácie. K dominantným témam patrí aj manažment záchrany a problematika potápačských nehôd a úrazov.

Aj keď je technické potápanie určené predovšetkým pokročilým a veľmi skúseným potápačom, je pre vážnych záujemcov z radov čerstvých absolventov základných kurzov potápania možné doň aspoň nahliadnuť prostredníctvom kurzu potápania so zmesou Nitrox. Kurz oboznámi svojich absolventov s komplexom informácií potrebných na využitie Nitroxu ako dýchacieho média v rekreačnom aj technickom potápaní.


Potápačské akcie a podujatia

Aj keď potápačská komunita tvorí len nepatrné percento našej populácia, spája ju až prekvapujúco pevné puto spoločného záujmu o tento prekrásny šport realizovaný priamo v prírode. Slovenskí potápači sa niekoľkokrát ročne schádzajú na lokálnych či celoslovenských ekologických akciách, počas ktorých ide zvyčajne o čistenie našich vôd a ich blízkeho okolia od smetia a odpadu rôzneho druhu. Tieto podujatia, rovnako ako rôzne propagačné akcie typu pokusov o prekonanie netradičných rekordov sa môžu ľahko stať odrazovým mostíkom potápačského zelenáča a príležitosťou pre zoznámenie sa so skúsenejšími partnermi.

Až prekvapujúco vysoké percento začínajúcich potápačov sa viac či menej úspešne pokúša od začiatku svojej kariéry fotiť či filmovať pod vodou. Práve pre nich sú určené rôzne semináre, súťaže aj festivaly potápačskej tvorby.

Aj po spoločenskej stránke sa potápači nemajú za čo hanbiť. Svedčia o tom každoročne usporadúvané potápačské plesy, stretnutia s varením tradičného gulášu ba dokonca aj potápačský country bál.

Ako to už v dnešných časoch býva, najlepším zdrojom informácií o týchto podujatiach je aj v tomto prípade internet. Skús náš zoznam akcií a podujatí na inom mieste nášho portálu.


Potápačské školy a základne

Väčšina potápačských centier na Slovensku, poskytuje kompletný servis vrátane predaja, servisu a požičovne potápačského materiálu. K nim môžeme prirátať výjazdy týchto škôl na potápačské lokality, kde je možné absolvovať kondičné zostupy či jednoducho potápať pre radosť v skupine rovnako postihnutých jedincov.

Výhodou takejto formy zbierania skúseností je skutočnosť, že pôjde o postupné zvyšovanie náročnosti ponorov pod odborným dohľadom a najmä s moderným a kvalitným materiálom. Pochopiteľne tieto základne pracujú na komerčnej báze, kde majú všetky služby svoju cenu.

Výhodou tohto systému je však serióznosť, transparentnosť ako aj možnosť vyžiadania si náhrady v prípade nedodržania podmienok. Zoznam potápačských škôl nájdeš na inom mieste nášho portálu.


Potápačské kluby

Inou formou stretávania sa, je možnosť vstúpiť do niektorého z potápačských klubov. Túto problematiku spomíname na inom mieste nášho webu.


Špecializované cestovné kancelárie

Aj na Slovensku už jestvuje celý rad cestovných kancelárií a agentúr, zameraných na rôzne "outdoor" aktivity, medzi ktoré môžeme smelo priradiť aj potápanie. Poskytujú celú škálu možností ciest za potápaním od niekoľkodňových výletov, až po náročnejšie pobyty a zájazdy.

Či už je potápanie vlastným produktom týchto spoločností, alebo pri ich organizovaní využívajú služieb lokálnych základní, sú pod priamym dohľadom potápačských inštruktorov. Takáto prax, je potom nielen zárukou bezpečnosti, ale aj garanciou tvojho odborného rastu a nevšedných zážitkov.

Zoznam špecializovaných cestovných kancelárií nájdeš na inom mieste nášho portálu.

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020