Pro Dive Chorvátsko 
 

Kurz Advanced Diver

                                                                                                                         Pridané 27.10.2011

 

Komu je určený

Predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o nové poznatky a nadobudnúť ďalšie potápačské zručnosti. Úspešní absolventi kurzu obdržia potápačský certifikát a medzinárodnú identifikačnú kartu. Táto im umožňuje účasť na ponoroch v lokalitách, v ktorých je požadovaná vyššia potápačská kvalifikácia, participovať na vybraných špeciálnych kurzoch a ďalších náročnejších formách potápania. Kurz pripravuje potápačov na zostupy v stredných hĺbkach, nočné potápanie a ponory v čiastočne uzavretom priestore.


Charakter výcviku

V teoretických a praktických lekciách si účastníci výcviku osvoja nové potápačské zručnosti a oboznámia sa s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej techniky. K dominantným témam patrí aj problematika dekompresie, viacúrovňových a opakovaných ponorov. Súčasťou výcviku je aj oblasť prvej pomoci a potápačskej záchrany. V lekcii z navigácie sa frekventanti naučia zaobchádzať s kompasom a využívať prostriedky prirodzenej orientácie. Samostatnú časť tvoria kapitoly z oceánografie, problematiky potápania v morských podmienkach a z plavidiel.


Kto sa ho môže zúčastniť

Účasť v kurze pre pokročilých podmieňujú jednotlivé agentúry pochopiteľne absolvovaním a držbou základného cerifikátu OWD – Open Water Diver. Od potápača vstupujúceho do pokročilého kurzu sa v tejto súvislosti bude očakávať zvládnutie potápačských zručností minimálne na základnej úrovni. Ďalším kritériom je vek, keď budúci pokročilý potápač musí mať minimálne 14 rokov. Zo zdravotného hľadiska sa nevyžaduje špeciálna lekárska prehliadka, postačí štandardný formulár „vyhlásenia o zdravotnom stave“.


Obsah a náplň pokročilého výcviku

Kurz Advanced Diving sa môže v rámci rozličných certifikačných agentúr od seba vzájomne značne líšiť. U niektorých ide o samostatný výcvik, ktorého súčasťou sú predovšetkým teória a prax:
- hlbokého potápania (chápaného v rozhraní 20-30m)
- podvodnej orientácie a navigácie s kompasom
- potápania v noci a za zníženej viditeľnosti

Každej z týchto potápačských sekcií je venovaná časť výcviku. V našich „stredoeurópskych“ podmienkach sa k nim pridáva aj akási príprava na „morské“ potápanie v podobe používania značkovacej bóje, vstupu a výstupu na plavidlo či malý čln a ďalšie. Ak naši inštruktori učia tento kurz na mori, vyberú si k spomínaným „štandardným“ sekciám aj ďalšiu, podľa lokálnych podmienok (časté prúdenie, prítomnosť vraku, tunelov či jaskyniek). Alebo je výber štvrtej oblasti ovplyvnený ich odbornosťou či osobnými preferenciami (fotografovanie, poznávanie rýb, nitrox a ďalšie).


Doba trvania kurzu

Potápači by mali absolvovať teóriu v rozsahu 8-10 vyučovacích hodín. Táto môže mať charakter prednášok v špecializovaných učebniach alebo ako samostatné lekcie priamo v teréne v rámci prípravy na ponor. Okrem akademických hodín, by mal seriózny kurz pokročilého potápania obsahovať minimálne 5 ponorov v rozličných podmienkach a v rozdielnom potápačskom teréne. Celková doba trvania výcviku, by tak mala spolu s administratívou rozhodne prekročiť 20 vyučovacích hodín.


Cena kurzu

Na Slovensku sa cena pokročilého kurzu Advanced Diving pohybuje na v rozmedzí od 160-230 Eur. Ovplyňuje ju najmä:
- počet ponorov
- miesto výcviku (more, sladká voda ...... )
- skutočnosť, či je v cene zarátaný prenájom výstroja.

 

Beata Porzerová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápaniu sa venuje viac
ako 14 rokov. Inštruktorkou SDI sa stala v roku 2003, odkedy
sa venuje najmä vstupným programom a základným kurzom
potápania s prístrojom. V súčasnosti koordinuje výcvikovú
činnosť potápačskej školy Aronnax v Bratislave.

Napíš autorke© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020