Pro Dive Chorvátsko 
 

TDI - Technical Diving International

                                                                                                                         Pridané 30.11.2018

 

Technical Diving International je medzinárodná výučbová organizácia s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti technického potápania. Vznikla vroku 1994 v USA, kde má tiež hlavné sídlo v Stuart, štát Florida.


TDI/SDI Slovakia

Zmluva medzi International Training Inc. a TDI/SDI Slovakia bola podpísaná v roku 2016. Oficiálnym zástupcom tejto výcvikovej agentúry pre Slovensko je TdiSdi Slovakia s.r.o. vo sídlom v Bratislave. Pozri tiež www.tdisdi.sk .

Cieľom TDI/SDI Slovakia je podporovať a rozvíjať výcvik technického potápania pod hlavičkou International Training Inc. pre oblasť Slovenska. V záujme naplnenia tohto cieľa TDI/SDI Slovakia zabezpečuje prostredníctvom siete slovensky hovoriacich inštruktorov realizáciu technických kurzov potápania.

Dôležitým článkom práce agentúry je príprava výukových materiálov a pomôcok podporujúcich výcvik. Okrem prekladov pôvodných manuálov sem patrí aj tvorba nových učebníc a ďalších pomôcok prispôsobených nášmu potápačskému prostrediu typickému pre oblasť strednej Európy či metrickému systému.

Skutočný rozvoj by nebol možný bez výchovy novej generácie inštruktorov technického potápania a ďalšieho pomocného personálu. Preto TDI/SDI Slovakia metodicky pripravuje a neskôr aj pravidelne skúša inštruktorov výcviku, servisných technikov a pracovníkov obsluhy plniacich staníc.

V rámci propagácie technických odvetví potápania, agentúra vydáva vlastné reklamné tlačoviny, poskytuje články do špecializovaných potápačských časopisov a zúčastňuje sa veľtržných a športových podujatí. Jej zástupcovia sa prezentujú a aktívne odbornou prednáškovou činnosťou podieľajú na rôznych sympóziách a stretnutiach potápačskej komunity.

TDI/SDI Slovakia podporuje činnosť viacerých stredísk výcviku potápania a ďalších školiacich pracovísk. V spolupráci s viacerými subjektami sa podieľa na výskume z oblasti potápačskej fyziológie a medicíny.

Ďalšie informácie hľadaj na: www.tdisdi.com alebo www.tdisdi.skJana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020